Sekcja ds. reklamy i wizerunku


 

Sekcja ds. reklamy i wizerunku zajmuje się pozyskiwaniem patronów medialnych, informowaniem prasy i radia o działalności towarzystwa. Tworzy i roznosi plakaty, ulotki i wizytówki. Przygotowuje ankiety i gadżety. Nawiązuje współpracę z innymi organizacjami studenckimi.

Koordynator sekcji:
  • Tomasz Łuszczewski
Członkowie:
  • Piotr Rosiński
  • Agnieszka Berke